Feedback khách hàng

Nếu bạn sử dụng robot forex của chúng tôi đem lại kết quả tích cực và muốn chia sẻ với cộng đồng trader, hãy feedback kết quả giao dịch tới Hoàng Trọng.

ĐĂNG KÝ CHIA SẺ THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Nội dung đang cập nhật…

ĐĂNG KÝ CHIA SẺ THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Để đăng ký chia sẻ thông tin, vui lòng liên hệ Hotline 08.3402.3404.
Lưu ý: chúng tôi chỉ nhận cuộc gọi từ khách hàng đã đăng ký dịch vụ VIP của chúng tôi (chúng tôi đã có thông tin của bạn). Với số thuê bao chưa đăng ký sử dụng dịch vụ VIP (số máy lạ) chúng tôi sẽ không bắt máy.