Số Magic Number là gì? Thông số quan trọng khi sử dụng Robot Forex (EA)

Trong giao dịch sử dụng nền tảng MetaTrader (MT4/MT5), số Magic Number là một định danh số được sử dụng để phân biệt các lệnh giao dịch do các robot giao dịch tự động (còn được gọi là Expert Advisors hoặc EA) tạo ra. Số này giúp các nhà giao dịch và các Robot Forex xác định và quản lý các lệnh cụ thể mà không nhầm lẫn với những lệnh khác trên cùng một tài khoản giao dịch.

Công dụng của Magic Number khi sử dụng Robot Forex:

  • Phân biệt Lệnh: Magic number cho phép phân biệt các lệnh được mở hoặc quản lý bởi các Robot Forex khác nhau. Nếu bạn đang sử dụng nhiều Robot Forex trên cùng một tài khoản, mỗi Robot Forex có thể được chỉ định một số magic number riêng để dễ dàng theo dõi và quản lý các lệnh của nó.
  • Quản lý Tự Động: Khi Robot Forex cần kiểm tra hoặc thay đổi các lệnh mở, nó sẽ sử dụng số magic number để xác định các lệnh nào thuộc về nó, giúp tránh sự nhầm lẫn hoặc can thiệp vào lệnh của nhà giao dịch khác hoặc Robot Forex khác.
  • Phân Tích và Báo Cáo: Magic number cũng hữu ích trong việc phân tích hiệu quả của từng Robot Forex, cho phép các nhà giao dịch xem xét hiệu suất giao dịch dựa trên số liệu cụ thể từng Robot Forex tạo ra, qua đó có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thay đổi các thông số của Robot Forex.

Vì vậy, trong môi trường giao dịch tự động như MT4/MT5, magic number là công cụ không thể thiếu để duy trì trật tự và hiệu quả trong việc quản lý nhiều chiến lược giao dịch cùng lúc.

Lưu ý: lệnh được mở thủ công bởi trader sẽ có số magic number = 0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *