Lệnh chờ Limit trong giao dịch forex là gì?

Trong giao dịch sử dụng nền tảng MetaTrader (MT4/MT5), lệnh chờ LIMIT bao gồm hai loại lệnh cụ thể: Buy Limit và Sell Limit. Đây là các loại lệnh chờ được sử dụng để mua hoặc bán một tài sản tài chính tại một mức giá xác định trước hoặc tốt hơn. Các loại lệnh này rất hữu ích trong việc thực hiện các chiến lược giao dịch dựa trên kỳ vọng về các mức giá tương lai.

Buy Limit

  • Định nghĩa: Lệnh Buy Limit là một lệnh mua được đặt với mức giá dưới mức giá hiện tại của thị trường. Nhà giao dịch sử dụng lệnh này khi họ tin rằng giá sẽ giảm xuống một mức nhất định trước khi tăng lên lại.
  • Mục đích: Được dùng để mua tại mức giá thấp hơn giá hiện tại, dựa trên dự đoán rằng giá sẽ quay đầu tăng sau khi chạm mức giá đó.

Sell Limit

  • Định nghĩa: Lệnh Sell Limit là một lệnh bán được đặt với mức giá cao hơn mức giá hiện tại của thị trường. Nhà giao dịch sử dụng lệnh này khi họ tin rằng giá sẽ tăng lên đến một điểm nhất định trước khi giảm xuống lại.
  • Mục đích: Được dùng để bán tại mức giá cao hơn giá hiện tại, với kỳ vọng rằng giá sẽ rơi sau khi đạt đến mức giá đó.

Ví dụ

Giả sử giá hiện tại của EUR/USD là 1.1200. Nếu bạn kỳ vọng giá sẽ giảm xuống 1.1150 trước khi bắt đầu tăng, bạn có thể đặt một lệnh Buy Limit tại 1.1150. Tương tự, nếu bạn kỳ vọng giá sẽ tăng lên 1.1250 và sau đó sẽ giảm, bạn có thể đặt một lệnh Sell Limit tại 1.1250.

Tại sao sử dụng lệnh chờ Limit

  • Quản lý Rủi Ro: Lệnh limit giúp nhà giao dịch kiểm soát mức giá mua vào hoặc bán ra, giúp quản lý rủi ro tốt hơn.
  • Chiến lược: Hợp lý cho các chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật, như mua tại mức hỗ trợ hoặc bán tại mức kháng cự.
  • Tự động hóa: Một khi lệnh được thiết lập, nhà giao dịch không cần phải theo dõi thị trường liên tục để thực hiện giao dịch.

Như vậy, lệnh chờ limit trong MT4 và MT5 là công cụ quan trọng để thực hiện các chiến lược giao dịch dự báo giá, giúp nhà đầu tư thực hiện các giao dịch vào mức giá mục tiêu mà họ đã xác định trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *