Trailing Stop là gì?

Trailing Stop là một loại lệnh dừng lỗ động, được sử dụng trong giao dịch chứng khoán, tiền tệ hoặc các sản phẩm tài chính khác để bảo vệ lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Lệnh Trailing Stop tự động điều chỉnh mức dừng lỗ theo hướng thuận lợi của thị trường khi giá của tài sản tăng lên, nhưng nếu giá quay đầu và giảm xuống, lệnh sẽ kích hoạt và đóng vị thế.

Ví dụ, nếu bạn mua một cổ phiếu với giá 100 đô la và đặt một Trailing Stop với khoảng cách là 5 đô la, lệnh dừng lỗ sẽ được đặt ở mức 95 đô la. Nếu giá cổ phiếu tăng lên 110 đô la, Trailing Stop cũng sẽ tự động điều chỉnh lên 105 đô la. Như vậy, nếu sau đó giá cổ phiếu giảm xuống dưới 105 đô la, lệnh Trailing Stop sẽ được kích hoạt và bán cổ phiếu để ngăn chặn thua lỗ nhiều hơn hoặc để bảo vệ phần lợi nhuận đã có.

Trailing Stop rất hữu ích trong các thị trường biến động mạnh, nơi giá cả có thể thay đổi nhanh chóng, giúp các nhà đầu tư có thể linh hoạt trong việc quản lý rủi ro mà không cần theo dõi thị trường liên tục.